Murat Muratoğlu Web Sitesi 

Bekir Karadeniz
Hodlu Noksani
Yaşamı ve Şiirleri

Bekir Karadeniz ● Hodlu Noksani - Yaşamı ve Şiirleri

Kum Yayınları
1. Baskı, Kasım 2000
ISBN
975-96156-8-1
12,5
x 19,5 cm, 128 sayfa

 

Hodlu Noksani

1922 - 1964. Artvin’in Yukarı Hod (şimdiki adı Yukarı Maden) köyünde doğdu. Asıl adı İbrahim Muratoğlu’dur. İlkokulu köyünde okudu. Daha sonra babasıyla ağabeyinden Arapça ve kısmen Farsça öğrendi.

Aşık edebiyatıyla içiçe olan ağabeylerinin de bilgilerini aktarmalarıyla aşıklık geleneğini küçük yaşlarda öğrendi.

Önceleri aşıklık geleneğinde şiir ve türküleri ezberleyip kaydeden Hodlu Noksani, yaklaşık 18 yaşlarından itibaren kendi de şiir yazmaya başladı. Bu ilk şiirlerin bazılarında kendi adını, 1940’ların 2. yarısından sonra Noksani mahlasını kullanmaya başladı.

Şiirlerinde zaman zaman Sümmani ve Şenlik gibi Farsça etkiler görülmesine karşın ağırlıkla yalın Türkçeyi kullandı.

Şiirlerinde genellikle aşk ve doğa konularını işledi. Ancak taşlama ve övgü konulu şiirleri de bulmaktadır.

Öldüğünde geride, kendi şiirleri dışında Şarkışlalı Talibi’den Hodlu Şamili’ye dek birçok aşığın türkü ve şiirlerinden oluşan yüzlerce sayfayı bulan elyazması ve daktilo edilmiş notlar bıraktı.

Noksani’ye ilişkin Bekir Karadeniz tarafından yapılan bir araştırma »Hodlu Noksani, Yaşamı ve Şiirleri« (2000) adıyla yayımlandı.